Reglementen

Reglementen

Reglementen : Beker voor Duiveltjes 2016 – 2017

Dit Jaartornooi is voorbehouden aan de verenigingen die met een team 2e-jaars duiveltjes (geboren in 2007 of later ) zijn ingeschreven in de “Officiële Voetbalkalender “ van West-Vlaanderen.

Art 1 : De algemene reglementen van de K.B.V.B zijn van toepassing. (Spelregels voor het jeugdvoetbal ). Er wordt gespeeld met vijf tegen vijf op één vierde van het terrein in de lengterichting. Slechts 9 spelers mogen op het scheidsrechtersblad ingeschreven worden. Iedere vereniging mag maar met één team inschrijven.

Art.2 : De spelers moeten geboren zijn in 2008 of later en moeten aangesloten zijn bij de K.B.V.B.

Art.3 : De spelers moeten hun lidkaart van de K.B.V.B. of hun identiteitskaart, voorzien van een recente foto, kunnen voorleggen. Zonder deze kaart mag de speler NIET worden opgesteld.  Overtredingen hiertegen worden bestraft met forfaitscore. De vereniging die deze kaarten (minstens 5 ) VOOR aanvang van de wedstrijd niet kan voorleggen mag de wedstrijd niet spelen en wordt uit het tornooi verwijderd. Wie voor een speler over een attest beschikt om in een lagere categorie te mogen spelen moet dit attest bij het scheidsrechtersblad gevoegd worden.

Art.4 : Tot en met de KWARTFINALES moet de thuisploeg de wedstrijd aanvragen bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT als VRIENDENWEDSTRIJD. De aankondiging van de wedstrijden moet worden gedaan via www.footbel.com en moet de juiste plaats van het terrein vermelden.

Art.5 De wedstrijden worden normaal gespeeld op de 3de woensdag van de maand om 18u. (zie “Praktische Schikkingen ). Dit aanvangsuur mag bij onderling akkoord worden gewijzigd mits de wijziging VOORAF is medegedeeld aan de inrichters. (per e-mail ).

Art.6 :De halve finales, de wedstrijd voor de 3de en 4de plaats en de finale worden door de inrichters zelf volledig georganiseerd. Die wedstrijden worden gespeeld op de jeugdterreinen van Cercle.

Art.7:Het wedstrijdblad moet van GELE kleur zijn, in DUBBEL worden opgemaakt en EEN exemplaar moet binnen de 48u. toegestuurd worden aan de inrichters. (Pierre Lammens,Kloosterveld 80,8200 St-Andries )

Art.8 : Wanneer de stand na de reglementaire speeltijd gelijk is wint het team dat de MEESTE HOEKSCHOPPEN werd toegekend . Als ook dit aantal gelijk is worden 5 strafschoppen genomen. Bij gelijke stand na de strafschoppen wordt doorgegaan, één voor één tot er een winnaar is. Er moeten altijd een gelijk aantal strafschoppen gegeven worden. De strafschop wordt op 8m. van het doel genomen.

Art.9 : De thuisploeg moet het resultaat van de wedstrijd ONMIDDELLIJK  mededelen via telefoon of e-mail

Pierre Lammens 0472-246871     lammenspierre@hotmail.com

-Jacques De Jonckheere 0492-658756    j.de.jonckheere@telenet.be

-Albert Verbandt 0485-728810

Art.10: De thuisploeg moet zelf een scheidsrechter aanduiden. Wanneer eventueel geen scheidsrechter aanwezig is mag de bezoekende ploeg een scheidsrechter aanduiden.

Art.11 : Een team dat een wedstrijd wil spelen “onder voorbehoud” kan dit voorbehoud aantekenen voor, tijdens of na de wedstrijd en moet de inrichters telefonisch hiervan op de hoogte brengen. Op basis hiervan en na het bekijken van het voorbehoud op het scheidsrechtersblad zullen de inrichters een beslissing nemen.

Art.12 : Een ploeg die zonder reden niet komt opdagen op het afgesproken tijdstip verliest de wedstrijd met forfaitscore en verdwijnt uit het tornooi.

Art.13 :In geval dat de wedstrijd wegens slechte weersomstandigheden wordt afgelast wordt deze match automatisch verschoven naar de eerstvolgende woensdag met hetzelfde aanvangsuur,maar moet opnieuw aangevraagd worden bij het PROVINCIAAL SECRETARIAAT.. De thuisploeg verwittigt meteen de bezoekende ploeg alsook de inrichters van het tornooi..

Art.14 : De doelman mag de bal nooit intrappen uit de handen, hij moet de bal ingooien, indribbelen of intrappen van op de grond. Zo leren de doelmannen mee voetballen en al voetballend uitverdedigen.

In naam van CERCLE BRUGGE K.S.V. zijn de verantwoordelijken:

Pierre Lammens, Jacques De Jonckheere  en Albert Verbandt

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×