TE VOLGEN WERKWIJZE

Een speler die zich kwetst op een wedstrijd of training verwittigt de trainer of afgevaardigde die een ongevalaangifte opstelt. Bij voorkeur richt deze speler zich tot de Cercle-jeugdarts, Dr. Bruno Vanhecke (AZ Delta)

Dr. Vanhecke is enkel te consulteren op afspraak (tel: 051 23 61 45).
Telefonische inschrijving is verplicht!

Nadat de diagnose gesteld is, dient de speler contact op te nemen met Bert Deruytter (revalidatietrainer) om bij hem langs te gaan en eventueel goedkeuring te krijgen om de groepstrainingen te mogen hervatten.

ONGEVALAANGIFTE

Wie vult wat in op de ongevalaangifte?

TRAINER/AFGEVAARDIGDE: Op de voorzijde van het formulier: datum en uur van het ongeval, en alle puntjes daaronder
OUDERS: Naam en voornaam; geboortedatum; adres; kleefbriefje van het ziekenfonds
DOKTER: Achterzijde van het formulier

Download hier het formulier:


Een volledig ingevuld formulier wordt bij de jeugdsecretaris of op het Cerclesecretariaat zelf afgegeven.

Belangrijke gegevens die niet op het formulier mogen vergeten worden zijn het aansluitingsnummer van het ziekenfonds en de precieze omstandigheden van het ongeval: datum en uur, tijdens welke wedstrijd, tornooi of training, en de beschrijving hoe het ongeval plaatsvond. Vermeld deze omstandigheden best op een afzonderlijk blad papier. Let op dat deze beschrijving niet in tegenstrijd is met hetgeen de dokter verklaart.

BIJZONDERE RICHTLIJNEN - INTERNE AFSPRAKEN

a) De kosten ten gevolge van een ongeval overkomen buiten een training of wedstrijd zijn volledig ten laste van de speler. Er is geen tussenkomst van het Federaal Solidariteitsfonds van de K.B.V.B. (FSF) mogelijk. Het ziekenfonds komt tussen zoals in een gewoon dossier.

b) De kosten ten gevolge van een ongeval overkomen tijden een wedstrijd vallen onder de ongevallenverzekering op voorwaarde dat volgende regels gerespecteerd worden:

- Het ongeval moet steeds bekend zijn op de K.B.V.B. Daartoe moet het Cercle(jeugd)secretariaat onmiddellijk verwittigd worden.

- Een ongevalsaangifte met het ongevallenformulier moet binnen de 48 uur gebeuren.

- De speler betaalt alle kosten zelf

- Het ziekenfonds komt tussen zoals in een gewoon dossier

- De kosten die niet terugbetaald worden door het ziekenfonds worden binnen het wettelijk tarief door het FSF bijgelegd. Daartoe moeten volgende stukken voorgelegd worden:
* de gemaakte kosten (een door de behandelende arts, apotheker of kinesist ondertekende rekening met vermelding van codenummers)
* de terugbetalingsnota, op aanvraag afgeleverd door het ziekfonds.

c) Verklaring van genezing: Om terugbetaling te bekomen van het FSF moet een verklaring van genezing door de behandelende dokter afgeleverd worden. Dokter Verhaeghe (als zij niet zelf behandelende arts was) neemt hier kennis en vult een speciaal FSF-attest van genezing op. Enkel dokter Verhaeghe is gerechtigd om namens Cercle dit formulier te ondertekenen. Zolang een speler niet genezen verklaard is mag hij niet spelen.

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×