Nieuws

Jaarlijkse statutaire vergadering

Nieuw bestuur verkozen op jaarlijkse statutaire vergadering

De leden van de algemene vergadering van de vzw Cercle Brugge gaven, tijdens de jaarlijkse statutaire vergadering, aan het nieuwe bestuur een mandaat om op termijn een aantal taken over te dragen aan een op te richten cvba.

De leden verkozen ook een nieuw bestuur. Het nieuwe bestuur van de vzw Cercle is vanaf heden - en dit voor een periode van vijf jaar - als volgt samengesteld:

Paul Vanhaecke
Philip Coulier
Maria Blontrock
Filip Ducheyne
Pol van den Driessche
Philip Valcke
Piet Van Acker
Piet D'Hooghe
Vincent Goemaere
Bert Lamaire
Thomas Tousseyn

Nieuw zijn dus: Piet D'Hooghe, Vincent Goemaere, Bert Lamaire en Thomas Tousseyn.

De raad van bestuur herverkoos Paul Vanhaecke tot voorzitter van Cercle Brugge. Ondervoorzitter wordt Philip Valcke.

De nieuwe raad van bestuur bevestigt unaniem zijn vertrouwen in manager Yvan Vandamme.

 

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×