Nieuws

Update zaak Moeskroen

Stand van zaken met betrekking tot het dossier rond Royal Excel Mouscron

Hierna volgt een update van het dossier Royal Excel Mouscron (REM), aansluitend op de Cercle-websiteberichten van 23/04/2015 en 30/04/2015.

Op de Raad van Bestuur van donderdag 30/04/2015 heeft Cercle beslist om beroep aan te tekenen bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) tegen de 'beslissing' van de Pro League d.d. 28/04/2015 (waarbij niet werd ingegaan op het verzoek van Cercle om vast te stellen dat REM zichzelf per 17/04/2015 heeft uitgesloten als lid van de Pro League). Dit beroep wordt thans voorbereid en wordt heden nog ingediend.

Voorts ter herinnering:

·       deze avond wordt het beroep van (ondermeer) Cercle tegen de aan REM op 08/04/2015 verleende licentie, behandeld, en wel op de zitting van het BAS op dinsdag 05/05/2015 om 18.00u.  Uiteraard zal Cercle haar argumenten op deze zitting uiteenzetten en verdedigen. Er mag worden aangenomen dat het BAS uitspraak zal doen op 05/05/2015 en in ieder geval vóór 10/05/2015;

·       op 06/05/2015 wordt de burgerlijke zaak die REM op 17/04/2015 had aangespannen lastens Cercle, Lierse, KBVB en het BAS, ingeleid voor de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Henegouwen, Afdeling Doornik, zetelend in kortgeding … Op vandaag heeft REM m.b.t. deze procedure nog steeds geen standpunt ingenomen t.o.v. de diverse raadslieden en de Rechtbank…

* * *

Uiteraard zal Cercle omtrent deze zaak (en de diverse procedures) steeds verder communiceren, en wel telkens binnen de meest korte termijn, maar op voorwaarde dat dergelijke communicatie de zaak niet schaadt én dat steeds enkel correcte informatie wordt verschaft.

BTW BE 0407.845.705 (VZW) - BTW BE 0554.798.824 (CVBA) - Algemene voorwaarden -  webdesign by stardekk ×