Voetbalschool Inschrijving

Alle spelertjes geboren in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 kunnen zich inschrijven.  Om organisatorische redenen (en om kwaliteit te kunnen garanderen) zijn de plaatsen per leeftijd uiteraard beperkt.

Inschrijven kan door te mailen, in ieder geval vóór 15/08/2023 en mits de op het ogenblik van inschrijving nog beschikbare plaatsen, naar groenebron@cerclebrugge.be, met opgave van naam, voornaam, domicilieadres en de geboortedatum van uw kind.

Wat U7/U8 betreft (°2017 - °2016) dient tevens te worden verduidelijkt of gekozen wordt voor 1 of 2 trainingsmoment(en).  In geval van 1 trainingsmoment dient gekozen te worden voor training op zaterdagvoormiddag of op maandagavond.

De betaling dient te gebeuren onmiddellijk na de formele aanvaarding van de inschrijving.  De inschrijving is pas definitief na de aanvaarding én ontvangst van de betaling.

Betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de bankrekening BE20 0019 0958 6456 van de VZW K.S.V. CERCLE BRUGGE, Olympialaan 74, 8200 BRUGGE, met als mededeling :  ”Lidgeld 2023-2024 – Familie- en voornaam speler – Voetbalschool - °……, (naargelang) zaterdag & maandag, zaterdag, maandag“.

INLICHTINGEN :

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds vrijblijvend worden ingewonnen bij PARTON Rik, verantwoordelijke van 'De Groene Bron' (0477/25.29.89) of via groenebron@cerclebrugge.be.

Opmerking :

  • (*) na ontvangst van het lidgeld wordt dit door ons binnen de 4 werkdagen gemeld aan de Dienst Ticketing van CERCLE ;  vanaf dan kunnen de ouders en/of dichte familieleden (tot max. 2de graad) van de betreffende Jeugdspeler aan de Dienst Ticketing op CERCLE een abonnement aanschaffen voor de thuiswedstrijden van de A-ploeg van CERCLE BRUGGE in Eerste Klasse A m.b.t. het Seizoen 2023-2024 voor een Tribune en Vak naar keuze (naargelang beschikbaarheid), elk met een korting van maar liefst 30% op de officiële abonnementsprijs ;  dit voordeel is wel beperkt tot maximaal 4 ‘rechthebbenden’ per Jeugdspeler ; (Indien de rechthebbende in tussentijd reeds een abonnement zou hebben aangeschaft, dan verkrijgt hij en/of zij, mits persoonlijke aanbieding aan de Dienst Ticketing op CERCLE vóór 20/07/2023, een kortingsvoucher ten belope van de tegenwaarde van 30% van de aankoopprijs van zijn of haar abonnement, om te spenderen in de CERCLE-shop gedurende het Seizoen 2023-2024) ;
  • (**) sowieso kan dit uiteraard slechts worden bekomen na ontvangst van het integrale inschrijvingsgeld.