Werking Voetbalschool

De werking van ‘De Groene Bron’ ziet er voor het seizoen 2023-2024 uit als volgt :

TRAININGSSCHEMA :

 • U5/U6 (°2019 - °2018) :
  • training op zaterdagvoormiddag van 08.30u tot 09.30u.
 • U7/U8 (°2017 - °2016) :
  • training op zaterdagvoormiddag van 08.30u tot 09.30u
  • en/of op maandagavond van 18.00u tot 19.00u.
 • U9 (°2015) :
  • training op maandagavond van 18.00u tot 19.00u.

WERKING :

Naast de basistechnieken (schijn-, kap-, draai- en passeerbewegingen, balcontroles, traptechniek, enz) bieden we een waaier aan bewegingsvaardigheden en Multi SkillZ aan (springen en landen, gooien en vangen, enz.) met het oog op de ontwikkeling van de algemene lichaamscoördinatie van de spelertjes.

Via kleine wedstrijdvormen (1vs1, 2vs2, 3vs3), estafettespelletjes, enz. maken we van elke training een amusant leermoment.

Na vaststellingen op de eerste trainingsmomenten verdelen we de nieuwe spelertjes in de juiste niveaugroep, zodat de trainingen voor alle spelertjes steeds uitdagend blijven.

AANSLUITING :

Uw zoon/dochter kan in onze 'Groene Bron' trainen, en tegelijk bij een lokaal team voetballen.  De aansluiting kan dus bij één van de twee teams gebeuren waarna toestemming wordt gegeven door één van beide partijen om deel te nemen aan één of meerdere trainings- of wedstrijdmomenten bij het andere team.

EXTRA INFORMATIE

DOORSTROMING :

Vanuit onze 'Groene Bron' bestaat de mogelijkheid dat spelertjes die wij vaardig genoeg achten, kunnen doorstromen naar de Eliteploegjes U8 en/of U9 van Cercle Brugge.

LOCATIE :

De trainingen gaan steeds door in Sport Vlaanderen Brugge (Nijverheidsstraat 112, 8310 Brugge-Assebroek).

PERIODE :

De trainingen starten op zaterdag 02/09/2023 en op maandag 04/09/2023, en duren tot eind april 2024.

Vrijblijvende (en gratis) kennismakingstrainingen op zaterdag 19/08/2023 en op zaterdag 26/08/2023, telkens van 08.30u tot 09.30u. (wel vooraf aanmelden via email aan groenebron@cerclebrugge.be)

LIDGELD :

 • Voor 1 trainingsmoment: 295 EUR voor het volledige seizoen 2023-2024.
 • Voor 2 trainingsmomenten: 425 EUR voor het volledige seizoen 2023-2024.

IN DIT LIDGELD IS BEGREPEN, HETGEEN VOLGT :

 • de betreffende trainingsmomenten, begeleid door ervaren begeleiders ;
 • een basiskledijpakket KAPPA voor een totale waarde van 43.50 EUR (inbegrepen de kost van de Cercle-logo's), bestaande uit :  1 T-shirt, 1 short en 1 paar kousen ;  alle items zijn voorzien van het officiële Cercle-logo (m.u.v. de kousen) ;
 • deelname aan het Sinterklaasfeest rond 06/12/2023 (exacte datum nog te bepalen) ;
 • mogelijkheid tot het oplopen met het A-Elftal van Cercle Brugge ;
 • mogelijkheid tot deelname aan tornooitjes ;
 • een persoonlijk Jeugdabonnement (in de Tribune Noord, Vak 211) voor de thuiswedstrijden van de A-ploeg van Cercle Brugge in Eerste Klasse A m.b.t. het Seizoen 2023-2024, waarde 50 EUR ;
 • een korting van 30% bij de aankoop van een abonnement door de ouders of dichte familieleden (tot max. 2de graad) van de Jeugdspeler, voor de thuiswedstrijden van de A-ploeg van Cercle Brugge in Eerste Klasse A m.b.t. het Seizoen 2023-2024, voor een Tribune en Vak naar keuze (naargelang beschikbaarheid), beperkt tot 4 ‘rechthebbenden’ per Jeugdspeler (zie *)
 • een voucher van 25.00 EUR om te gebruiken / verbruiken bij het zwembadcomplex LAGO Olympia Brugge (zie **).

Inschrijven :

Alle spelertjes geboren in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019 kunnen zich inschrijven.  Om organisatorische redenen (en om kwaliteit te kunnen garanderen) zijn de plaatsen per leeftijd uiteraard beperkt.

Inschrijven kan door te mailen, in ieder geval vóór 15/08/2023 en mits de op het ogenblik van inschrijving nog beschikbare plaatsen, naar groenebron@cerclebrugge.be, met opgave van naam, voornaam, domicilieadres en de geboortedatum van uw kind.

Wat U7/U8 betreft (°2017 - °2016) dient tevens te worden verduidelijkt of gekozen wordt voor 1 of 2 trainingsmoment(en).  In geval van 1 trainingsmoment dient gekozen te worden voor training op zaterdagvoormiddag of op maandagavond.

De betaling dient te gebeuren onmiddellijk na de formele aanvaarding van de inschrijving.  De inschrijving is pas definitief na de aanvaarding én ontvangst van de betaling.

Betalingen dienen uitsluitend te geschieden op de bankrekening BE20 0019 0958 6456 van de VZW K.S.V. CERCLE BRUGGE, Olympialaan 74, 8200 BRUGGE, met als mededeling :  ”Lidgeld 2023-2024 – Familie- en voornaam speler – Voetbalschool - °……, (naargelang) zaterdag & maandag, zaterdag, maandag“.

Inlichtingen :

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds vrijblijvend worden ingewonnen bij PARTON Rik, verantwoordelijke van 'De Groene Bron' (0477/25.29.89) of via groenebron@cerclebrugge.be.